Integritetspolicy

Denna integritetspolicy består av flera delar. Varje del är lika viktig, så vi uppmuntrar dig att läsa igenom allting noggrant före att du godkänner behandlingen av din personliga uppgifter.

Registrera dig gratis!

Denna integritetspolicy består av flera delar. Varje del är lika viktig, så vi uppmuntrar dig att läsa igenom allting noggrant före att du godkänner behandlingen av din personliga uppgifter.

Vilken information finns i denna integritetspolicy?

Introduktion
Personuppgiftsansvariga och den registrerade
Uppgifter vi behandlar
Identifieringsdata
Intressen och vanor
Innehåll som du skapar
Laglig grund för behandling av dina uppgifter
Vår användning av cookies
Hur vi skyddar dina uppgifter
Dina rättigheter
Hur länge vi behåller dina uppgifter
Vem kan komma åt dina uppgifter
Överföring av uppgifter till tredje länder

Introduktion

En Rekatochklart.com användare (du) kan dela information och åsikter om sportmatcher, leta efter tips, delta i olika tävlingar, se statistik för matcher, läsa recensioner om spelbolag och annan information om sportsbetting (tjänster). Mer om våra tjänster är tillgängliga i vår Regler och Villkor. När du använder våra tjänster kan mycket av din information bli delad med oss eller tredje part.

Denna integritetspolicy är viktig för dig att förstå hur dina personliga uppgifter samlas in, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas när du använder https://www.rekatochklart.com/. Personliga uppgifter är all information om dig som kan användas för att identifiera dig, eller göra det möjligt att identifiera dig. Denna integritetspolicy gäller för behandlingen av dina personliga uppgifter på Rekatochklart.com, och inte för data som kan förekomma på andra tjänster eller hemsidor, oavsett om de tillhandahålls av ägaren av Rekatochklart.com eller någon annan.

Ägaren av Rekaochklart.com (vi, oss, vår) är:

Denna integritetspolicy gäller från 1:a juli 2021. Denna integritetspolicy kan ändras från tillfälle till tillfälle.

Viktiga ändringar är dessa som påverkar dina rättigheter, skyldigheter och tillstånd när det gäller skydd och behandling av dina personliga uppgifter. De viktiga ändringarna kan innefatta (men inte vara begränsade till) lanseringar av nya tjänster, utveckling av nya teknologier och behandling av dina uppgifter för nya syften. Därför, om vi gör väsentliga ändringar till integritetspolicyn kommer vi att informera dig genom våra Tjänster, eller på annat sätt, och ge dig möjligheten att granska ändringarna före att dessa blir aktiva. Du kommer bli tillfrågad att godkänna behandlingen av dina personliga uppgifter i enlighet med uppdaterad integritetspolicy. Om du inte godkänner detta kommer du inte att ha möjlighet att använda ditt konto och tjänster för registrerade användare.

Dessutom, från gång till gång gör vi mindre ändringar av integritetspolicyn. Mindre ändringar påverkar inte dina rättigheter, skyldigheter och tillstånd när det gäller skyddet av personliga uppgifter. Dessa typer av ändringar kan inkludera (men inte begränsade till) organisatoriska och grammatiska ändringar till denna integritetspolicy för att göra vår policy enkel att läsa. Det faktum att du fortsätter använda våra Tjänster efter att vi har publicerat den uppdaterade integritetspolicyn med endast mindre förändringar betyder att behandlingen av dina personliga uppgifter är föremål för den uppdaterade integritetspolicyn med endast mindre ändringar.

Personuppgiftsansvarig and registrerade

Genom att använda Rekatochklart.com’s tjänster kan du lämna ut olika delar av information, inkluderat dessa som kan betraktas som personuppgifter. När dina personuppgifter behandlas räknas du som registrerad, och du har då rätten att utöva dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslag, samt det som förklaras i denna sekretesspolicy. Med hänsyn till att vi bestämmer syften och sätten av behandlingen av personuppgifterna på Rekatochklart.com anses vi enligt lag vara personuppgiftsansvariga över dina personuppgifter på denna Hemsida. Att vara personuppgiftsansvarig ger oss möjligheten att behandla dina personuppgifter, men tvingar oss också att behandla dessa enligt det sätt som regleras av EU:s dataskyddslag, särskilt av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, och denna integritetspolicy.

Uppgifter vi behandlar

Vi behandlar (eller kan behandla) olika kategorier av dina uppgifter. Vi samlar och behandlar uppgifter om dig när du registrerar dig och använder våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för att erbjuda våra tjänster till dig, för att förbättra din upplevelse av våra tjänster, för att i framtiden utveckla våra tjänster och för att säkra och upprätthålla den ordinarie funktionen av Rekatochklart.com.

Nedan kan du hitta information om vilka uppgifter vi behandlar, deras kategorisering och även syftet med behandlingen.

Identifieringsuppgifter

Personlig Identifierbar Information (PII) - När du skapar ett konto på Rekatochklart.com behandlar vi din mejl och användarnamn. Bearbetningen av denna informationen skiljer dig från andra Rekatochklart.com användare. Även, din mejladress är använd så att vi kan kommunicera med dig gällande eventuella ändringar av ditt konto eller våra tjänster, också för kommersiell kommunikation om du har godkänt att få detta. Genom att ange din mejladress kan du välja att ta emot nyhetsbrev, du kan välja att ange ytterligare information om dig själv, som ditt riktiga namn, efternamn, telefonnummer och ålder. Denna informationen kan bidra till personalisering av ditt användarkonto. Om du bestämmer dig för att delta i tävlingen som anordnas av oss kan vi komma att behandla din e-postadress och ditt användarnamn. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för autentiseringsändamål (registrering i tävlingen) och för att skilja deltagarna från varandra. E-postadresser kommer också att behandlas för att kontakta vinnaren av tävlingen. Användarnamn kan också bearbetas för att lägga ut vinnarinformation på vår webbplats. Observera att vi är skyldiga att offentligt tillkännage vinnaren av tävlingen. Om du vinner en av våra tävlingar och är berättigad till ett pris kan du bli ombedd att skicka ditt för- och efternamn, telefonnummer, postadress och en kopia av ditt ID så att vi kan verifiera din identitet och överföra priset till dig. Vi kommer att behandla dina finansiella identifieringsuppgifter (som Skrill/Payal-konto, IBAN, SWIFT, dina bankuppgifter) om du vinner ett kontantpris på de tävlingar som anordnas av oss. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna överföra priset till dig.

Elektronisk identifikation data - När du loggar in på Rekatochklart.com behandlar vi din IP adress av den enheten som du använder, typen och version av webbläsare och även operativsystem som du använder vid tidpunkten för inloggningen. Vi behandlar IP adressen av enheten du använder för att aktivera kommunikation mellan din enhet och vår server: för att uppskatta din ungefärliga geolokalisering vilket kan användas för framtida anpassning av tjänster (till exempel för att erbjuda innehåll för ditt val av språk och spelrelaterat innehåll som är lagligt i ditt land), såväl som för analytiska och säkerhets syften. Mer om hur vi behandlar din information för analytiska syften kan du hitta i vår Cookie Policy.

Behandlingen av detaljer om webbläsaren och operativsystem som du använder är nödvändigt för att säkerhetsställa att regelbundna tillhandahållande av våra tjänster till dig. Även, ibland kommer vi behöva denna informationen för att lösa vissa tekniska problem om de dyker upp.

Intressen och vanor

Deltagande i en tävling - Från gång till gång, kan du delta i en tävling som vi organiserar. Vi behöver behandla information om ditt deltagande i en tävling, för att kunna utvärdera dina svar och bestämma vinnarna.

Vi tar också fram statistik om framgången av dina spelaktiviteter.

Sociala medier konton - Konton på sociala medier- Vi kan komma att besluta att avslöja ditt dina konton på sociala medier via ditt personliga konto på Rekatochklart.com. Detta kan du göra för att anpassa ditt konto samt för att dela innehåll som du publicerar på dina konton på sociala medier.

Inställningar - Du kan ange information om din favoritsport och/eller utövare. Det tjänar till att personalisera ditt konto. Vi kan använda informationen för att känna igen dina inställningar och besluta om anpassat innehåll som kommer bli publicerat.

Innehåll du skapar

Du kan delta i diskussioner i forum genom att skapa nya trådar, posta kommentarer och svara på kommentarer från andra användare. Vi behandlar informationen om innehållet som du skapar på vår hemsida, så att vi kan aktivera interaktion och kommunikation mellan användare, antingen genom diskussioner i forum eller kommentarer.

Laglig grund för behandling av dina uppgifter

Vi kan behandla din personliga information med hjälp av ditt samtycke. Vid behov kommer du bli tillfrågad om att ge ditt samtycke.

Vi har också ett legitimt intresse av att använda din information - till exempel för att tillhandahålla och uppdatera vår webbplats, för att förbättra vår webbplats så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre användarupplevelse, för att skydda webbplatsen, för att kommunicera med dig, för att mäta, spåra och förbättra effektiviteten för tillgänglig reklam, och bättre förstå användarnas retention och nötning, för att övervaka och förhindra eventuella problem med våra tjänster och för att anpassa din upplevelse.

Vissa av dina uppgifter kan också vara nödvändiga att bearbeta för att uppfylla obligatoriska rättsliga skyldigheter.

Vår användning av cookies

Alla webbläsare som besöker vår Hemsida kommer mottaga cookies från oss. Vi använder cookies eftersom vi önskar att erbjuda den bästa möjliga på-hemsida upplevelse till alla som besökare vår hemsida.

Genom användningen av cookies så behandlar vi standardlogginformation på internet och detaljer om Hemsidans besökares beteendemönster. Användningen ger oss möjligheten att förbättra hemsidans navigation, analys på-hemsida beteénde av alla som besöker hemsidan, marknadsföring av våra produkter och tillhandahålla innehåll från tredje part. För att få reda på mer om vår användning av cookies, läs vår Cookie Policy.

Hur vi skyddar din information

Vi samlar inte in personlig information på ett överdrivet sätt. Vi behandlar endast information som vi verkligen behöver och endast för överenskomna syften. Vi tenderar att hålla dina uppgifter uppdaterade och lagra dessa säkert. Vi behandlar inte din information för en längre tid än nödvändigt för syftena för vilken information är behandlad.

Vi använder teknisk och organisatoriska åtgärder i enlighet med god branschpraxis för att säkra din information. Således, vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerhetsställa skydd av dina personuppgifter mot oavsiktligt eller olaglig förlust, ändring, stöld, obehörig avslöjande eller åtkomst, obehörig användning och alla andra former av olaglig behandling.

Vi applicerar olika nivåer av åtkomstkontroll av din information. Begränsningen av åtkomstkontroll är baserad på affärsbehov och säkerhetskrav. Vi garanterar dig att endast behöriga personer har tillgång till din information, vars kunskap och skicklighet om information är nödvändig för att fullfölja sina skyldigheter som följer av eller i samband med deras jobb.

Dina rättigheter

• Begära åtkomst till dina personuppgifter;
• Begära korrigering eller radering av dina personuppgifter;
• Invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter, inklusive invändningar mot automatiserat beslutsfattande inklusive profilering;
• Begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter; och
• Begära portabilitet av dina personuppgifter.
Om du har några frågor eller undrar på hur du kan komma åt, korrigera eller radera dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via;

Om du känner att dina personuppgiftsrättigheter har brutits har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Den relevanta dataskyddsmyndigheten i EU: s medlemsstater kan bestämmas antingen av din hemvist eller den plats där den påstådda överträdelsen uppstod.

Eftersom vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta den danska dataskyddsbyrån - Adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K;

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi behåller dina uppgifter tills du tar bort ditt konto på Rekatochklart.com. När du raderar ditt konto raderar vi dina personuppgifter. Tänk på att vi inte kommer att radera innehåll och relaterad information om vi har immateriella rättigheter över dem.

Vem kan komma åt dina uppgifter

Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part. Tredjeparterna kategoriseras enligt följande:
• Medlemmar i Better Collective Group som inkluderar Better Collective A / S och dess dotterbolag (BC Group) - Mer om medlemmar i BC Group finns här. Var medveten om att vi bestämmer syftet och medlen för behandlingen av dina uppgifter samt beslutar vilken av dina uppgifter som ska behandlas av andra medlemmar i BC-gruppen.
• Enheter som hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (t.ex. analys, underhåll, marknadsföring, utveckling). De har rätt att behandla din information som det är rimligt nödvändigt för att utföra tilldelade uppgifter. Tänk på att endast vi bestämmer syftet och medlen för behandlingen av dina uppgifter såväl som vi bestämmer vilken av dina uppgifter som ska behandlas för att utföra tilldelade uppgifter.
• Med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt att göra det och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.
• Tredje parter som får åtkomst till vårt API, vilket kan visa dina tips, användarnamn, avatar, betyg, framgång för ditt tips och land

Överföring av dina uppgifter till tredjeländer

Vi kan dela dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att tillhandahålla våra tjänster regelbundet och / eller för att vidareutveckla våra tjänster. Vi vidtar alla åtgärder i förhållande till mottagarna av dina personuppgifter, för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen i tillämplig dataskyddslag och särskilt GDPR implementeras.

Dina personuppgifter kan överföras till mottagaren i länder som Europeiska kommissionen anser ha en adekvat skyddsnivå. Du kan ta reda på mer om länder med adekvat skyddsnivå här.

Vi kommer att ingå dataskyddsavtal vid behov med mottagare av dina uppgifter som inkluderar standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen och som skulle tvinga datamottagaren att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå och genomföra lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen i tillämplig dataskyddslag och särskilt GDPR, när det gäller behandling av dina personuppgifter.