Vart har du läst att Parker är anmäld bfro? Skor runt om både i skoinfon och även på Westholms hemsida?