Norrbotten har flest ishallar per capita

13 Oktober 2021 - 11:44

Norrbottens län har flest ishallar per capita i Sverige visar en undersökning genomförd av Rekatochklart.com. Med 8.4 ishallar per 100 000 invånare toppar länet listan före Västernorrland och Jämtland. Storstadslänen hamnar i botten på listan.

Bristen på ishallar är en ständigt aktuell fråga. För att undersöka situationen runt om i landet har Rekatochklart tittat på förekomsten i de olika länen. Sett till absoluta tal finns flest ishallar i storstadslänen med Stockholm i topp (58 st) följt av Västra Götaland (45) och Skåne (23).

Tittar man på befolkningsmängd blir resultatet dock ett annat. De län med flest ishallar per 100 000 invånare är Norrbotten (8.4), Västernorrland (7.8) och Jämtland (7.6). Skåne hamnar i botten av listan med endast 1.6 ishallar per 100 000 invånare

Län Ishallar Ishallar per 100 000 invånare
Norrbottens län 21 8.4
Västernorrlands län 19 7.8
Jämtlands län 10 7.6
Dalarnas län 21 7.3
Västerbottens län 19 7.0
Gävleborgs län 16 5.6
Värmlands län 15 5.3
Gotlands län 3 5.0
Kronobergs län 10 4.9
Jönköpings län 15 4.1
Västmanlands län 11 4.0
Blekinge län 6 3.8
Örebro län 11 3.6
Södermanlands län 10 3.3
Uppsala län 12 3.1
Kalmar län 7 2.8
Västra Götalands län 45 2.6
Stockholms län 58 2.4
Östergötlands län 11 2.4
Hallands län 7 2.1
Skåne län 23 1.6

Om undersökningen
Undersökningen är baserad på svenska ishockeyförbundets data om svenska ishallar.